Финансиране на веригата за доставки

Работим заедно с търговците на дребно и техните партньори по веригата за доставки, за да оптимизираме паричните потоци на всеки етап от сделката. Това е оборотен капитал, който е важен за паричния цикъл по цялата верига.

 

* Mandatory fields

Политика за поверителност

Прочетох Политиката за поверителност и я приемам.

Съгласуване на нуждите на купувачите и продавачите

Чрез нашите решения купувачите могат да удължат сроковете си за плащане, а доставчиците да получат финансиране по-рано. Балансираме достъпа до парични потоци по цялата верига на стойността, така че всеки да може да свърши по-добре своята част от работата.

Генериране на продажби

Доставчиците получават допълнителен паричен поток, който им позволява да осигурят постоянни доставки и да увеличат обема на производството си.

Оптимизиран процес

Опростява се обработката на документи, тъй като плащането се извършва към едно лице, докато се работи с множество доставчици.

Икономически ефективен

Доставчиците получават ранно плащане на по-ниска цена, тъй като можете да използвате задбалансовия си кредит.

Печелят и купувачите, и доставчиците

Решения за цялата верига за доставки

Помагаме за създаването на работен процес за плащане, който намалява риска за малките и средните предприятия и техните партньори в търговията на дребно. Търговците на дребно могат да попълват складовите си наличности с гъвкавостта да плащат фактурите си на по-късна дата, а доставчиците имат възможност да изпълняват безпроблемно нови поръчки.

Именно тази синергия и начин на работа спомагат нещата да се движат.

Как работи

Все още имате въпроси?

Ще се радваме да обсъдим всички ваши въпроси. Научете как нашите решения могат да бъдат от полза за вашата компания.