Устойчиво Търговско финансиране

В Tradewind, ние приемаме сериозно инвестициите си в социални, екологични и икономически отговорни усилия.

Посветени на устойчивостта

Нашият бизнес може да осигури справедливо работно място за нашите служителите и да се стреми да насърчава един по-устойчив свят, както сега, така и за в бъдеще. Този приоритет се отнася и за тези, с които сме избрали да си партнираме, включително клиенти и други свързани лица.

Ние отхвърляме всички бизнес отношения с компании, участващи в следните дейности

Детски труд

Принудителен труд или модерно робство

Производство или търговия с оръжия или боеприпаси

Порнография и проституция

Нашите ценности
надхвърлят нашите граници.

При оценката на нови молби за кандидатстване, ние използваме списък с критерии за изключване, които ни помагат за спазването на нашите ESG стандарти. Тези насоки подпомагат процеса на подбор, при който се забраняват дейности, които са вредни за обществото или околната среда.

Export Trade Finance with Corporate Responsibility

Инвестиране в един по-зелен свят

Като част от инициативата „Зелено начало“ на Sesam Immigration, тази година обещахме да засадим по 5 семена за всеки новоприет клиент в световен мащаб. Всяко засадено дърво ще допринесе за изпълнението на програмата на ООН „Един трилион дървета“, както и за целите на ОАЕ за устойчиво развитие.